Гишүүн болсноор үүсэх давуу тал

channel

3-4 төрлийн сувгаар байгууллагынхаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах

target

Зорилтот бүлэгтээ хүргэх

discount

Маркетингийн бүхий л төрлийн үйлчилгээг хөнгөлөлттэй эдлэх

team-work

Гишүүн байгууллагуудад зориулсан бусад онцгой эрхүүд

Шинээр нэмэгдсэн видео

Business.MN гишүүд

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.